8 december 2023 studiemiddag met Ton Koopman en Wim Ros in Krewerd

8 december 2023 studiemiddag met Ton Koopman en Wim Ros in Krewerd

 

Op zoek naar de oorspronkelijke orgelklank van de Mariakerk te Krewerd

In de kerk van Krewerd, eigendom van Groninger Kerken, staat een heel bijzonder orgel. Dit instrument is één van de oudste nog bespeelbare orgels van ons land. Zelfs is het instrument van Europese betekenis. Dit relatief kleine orgel verkeert materieel nog voor een belangrijk deel in originele staat. Of de meeste pijpen werkelijk uit het jaar 1531 stammen is niet duidelijk; er zijn tot op heden geen bewijzen gevonden om het met zekerheid aan een bepaalde orgelmaker uit die tijd toe te schrijven. Het zou zelfs kunnen zijn dat het orgel deels nog een oudere oorsprong heeft.

Om hier onderzoek naar te doen, is een comité opgericht waarin een aantal betrokken deskundigen zich heeft verenigd. Tot nog toe is de informatie over dit instrument zeer versnipperd te vinden; om tot een goede inventarisatie te komen moet nog veel onderzocht worden. Het comité wil ook graag een nieuwe publicatie voorbereiden, waarin alles beschreven wordt wat over dit instrument en zijn context bekend is en welke wegen ingeslagen kunnen worden om het verder zo verantwoord mogelijk te beheren.

Het initiatief voor deze publicatie is ontstaan dankzij de promotie van de architect Wim S. Ros met het boek ‘Fundamentum Organisandi’. In het hoofdstuk over Krewerd toont hij aan dat dit orgel specifiek voor deze kerk ontworpen is; dus ook de klank moet op deze ruimte afgestemd zijn geweest. Lid van de promotiecommissie van Wim Ros was ook Ton Koopman. Hem is toen gevraagd of hij ook een rol zou willen spelen in de zoektocht naar mogelijkheden hoe de oorspronkelijke klank van het orgel, voor zover dat mogelijk is, weer in de Mariakerk terug te kunnen krijgen.

Op vrijdag 8 december a.s. wordt in samenwerking met de plaatselijke commissie van de kerk van Krewerd een bijeenkomst gehouden, waarin een start wordt gemaakt met de zoektocht naar die oorspronkelijke klank.

Het PROGRAMMA zal bestaan uit een combinatie van woord en muziek en ziet er als volgt uit:

13.00 Kerk geopend. Graag heten we de bezoekers welkom met een kopje koffie of thee.

13.30 De voorzitter van het comité, prof. Hans Fidom zal een inleidend woord spreken over het idee om een publicatie over het orgel en zijn klank te realiseren.

14.00 Ton Koopman zal het eerste deel van het concert spelen.

14.20 Na het orgelspel zal Wim Ros een lezing houden over zijn onderzoek en de resultaten betreffende het hier aanwezige ensemble van kerk en orgel.

15.15 Kleine pauze.

15.30 Tweede deel van het concert door Ton Koopman.

15.50 Evaluatie en gedachten wisseling in een nadere ontmoeting.

17.00 Afsluiting van de middag met een drankje en een hapje, en is er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van dit instrument.

Gezien de in de kerk aanwezige temperatuur en de vigerende energiekosten wordt deelnemers aangeraden zich warm te kleden!

AANMELDING voor deze bijzondere bijeenkomst kan door storting van een bijdrage van € 15,00 p/p op rekeningnummer NL60 RABO 0328 7069 49 van de Mariakerk Krewerd onder vermelding van ‘orgelklank’.

De plaatselijke commissie te Krewerd en het onderzoekscomité

Het onderzoekscomité orgel Mariakerk Krewerd bestaat uit:

Jan Bril, akoestisch deskundige; Wim Diepenhorst, orgelspecialist van de Rijksdienst voor cultureel Erfgoed; Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde in Amsterdam (VU); Koos van de Linde, orgeldeskundige en orgeladviseur bij veel middeleeuwse instrumenten; Konrad Küster, hoogleraar muziekwetenschap (Freiburg, BRD), die veel geschreven heeft over de historische muzikale en culturele samenhang in deze regio; Wim S. Ros, die een tijd geleden gepromoveerd is met zijn studie over het orgel in de 15de eeuw, architectuur en ontwerp. Hierin bestudeert hij het gehele ensemble, dus de verhoudingen tussen de ruimte en het instrument; Victor Timmer, orgelhistoricus (onderzoek van de orgelgeschiedenis); Peter Westerbrink, organist en mentor van het orgel namens Groninger Kerken; Groninger Kerken (eigenaar), vertegenwoordigd door bouwkundige Christiaan Velvis; leden van de plaatselijke commissie in Krewerd; Orgelmakerij van der Putten, vertegenwoordigd door Winold van der Putten.